Biyografi Çalışmaları

Fotoğraflar

Basında

İletişim

Levent Üzümcü Resmi Web Sitesi

Boyun eÄYme - Levent Ãozümcü   Kitap: Boyun E?me
 


Demokrasinin tüm imkânlaryny kullanarak demokrasiyi yok etmekte olan küçük bir zümre ve onlaryn itinayla ve gözünü kyrpmadan kandyrdyklary -kanmaya meyilli- koca bir kalabalykla kar?y kar?yyayyz, biliyorum. Ayny ülkede ya?ayyp ayny dili konu?tu?umuz; ayny yollarda yürüyüp ayny yemekleri yedi?imiz halde aramyza syky?my? yüzyyllar oldu?unun da farkyndayym. Maalesef, Türkçe bilmeyen bir Çinliye 10 dakikada anlatabilece?imiz problemleri kendi anadilimizde kendi vatanda?ymyza anlatamyyoruz ki, bizi en çok da yaralayan bu. Çünkü içten içe biliyoruz ki, kötülü?ü bildi?i, gördü?ü halde görmezden, bilmezden gelen ve fütursuzca destekleyen bu yy?yn, yaryn eline fyrsat geçse bize ayny kötülükleri gözünü kyrpmadan yapmaktan çekinmeyecek.

Ne yapmalyyyz? Her ?eyin sonuna gelmi?iz gibi bir hali var ço?unuzun. Oysa ki her ?ey daha yeni ba?lyyor. Lâftan, kaygylanmaktan, serzeni?te bulunmaktan daha çok çaly?maya ve sahada mücadele etmeye ihtiyacymyz var. En önemlisi de sizin gibi aydynlyk yarynlara inanmy? vicdanly insanlaryn varly?yny daha çok hissetmeye.

Gücünüzü farkynda olun, demokrasi beden a?yrly?y üstüne yürüyor ama akyl a?yrly?y çok daha etkilidir. Bir ba?kasy yok, sadece siz varsynyz. Lütfen yylmayyn, lütfen boyun e?meyin!..
(166 Sayfa / Arka Kapak Yazisi.

ISBN : 9786058391567
Yazar : Levent Üzümcü
Yayyn evi : Ka Kitap
Çyky? Tarihi: 22 Nisan 2016


Levent Üzümcü - Ru?en Çakyr ile Sohbet


Levent Üzümcü'nün Sosyalist Enternasyonal konu?masy
Konu?manyn tam metni için tyklayyn...

Levent Üzümcü - Burada laf Çok ProgramyFilm: Riverbanks (Ochtes)


Euroimages'in destekledi?i ve Türkiye-Yunanistan-Almanya ortak yapymy olan "Riverbanks" isimli filmin çekimleri yakynda ba?lyyor. Yönetmenli?ini Panos Karkanevatos'un yapaca?y, insan haklary temaly bu projede Levent Üzümcü de oyuncu kadrosunda yer alyyor.

 

Levent Üzümcü resmi web sitesi - Her hakkı saklıdır © 2006-2012 - Tasarım